• vstupenky.png, 6 kB
  • kultura.png, 32 kB
  • vzdelavani.png, 37 kB
  • pronajmy.png, 36 kB
  • ostatni_akce.png, 3 kB

O nás


HISTORIE A SOUČASNOST SPOLEČNOSTI DKO s.r.o. 

Od samého počátku historie společnosti měl Dům kultury právní subjektivitu měnící se s různým politickým prostředím. Na počátku to byla společnost DK ROH, resp. DKT ROH, podléhající svému zřizovateli a nadřízenému orgánu Krajské odborové radě. Financování této společenské příspěvkové organizace probíhalo ze tří zdrojů: dotace ÚRO, příspěvky závodních odborových organizací a fondů kulturních a sociálních potřeb, vlastní zdroje DKT ROH (nájmy, kursovné, vstupné). V 70. letech začal společnost finančně podporovat také Městský národní výbor. Do roku 1989 se v Domě kultury kromě kulturních a společenských aktivit, soustředila i činnost zájmových kroužků, tanečního uskupení Svišť, Horáckého folklórního souboru Vysočan, klubové činnosti, dramatického souboru Klicpera, pěveckého souboru Foerster a mnoho dalších. Notářským zápisem ze září 1992 se mění název a právní forma společnosti na DKO s.r.o., společnost s ručením omezeným. Mění se také její financování, kdy výše zmíněné externí zdroje zanikly. Jako obchodní společnost je DKO s.r.o. nucena být finančně soběstačná. Po těžkých začátcích se společnost stabilizovala a ukázala se jako životachopná, přesto v oblasti kultury je stále závislá na finanční podpoře města. Ta má však od r. 2009 klesajcící tendenci a pravděpodobně v roce 2016 neumožní realizovat všechny občanům avizovaná představení. Bohužel ze strany města je Dům kultury, kterým ročně projde na 20 tisíc lidí, stále vnímán jako cizí subjekt, na rozdíl od jejich občanů, kteří ho považují za svoje neodmyslitelné a přirozené kulturní centrum.

V současné době, zajišťuje DKO s.r.o. kulturní, společenskou a výchovně vzdělávací činnost pro občany v každém věku nejen samotného města, ale i přilehlého okolí. V průběhu dlouholeté činnosti se stala část C nemovitosti Domu kultury středobodem společenského a kulturního života v Jihlavě. Každoročně se zde konají koncerty různých hudebních žánrů, divadelní představení, přehlídky dětských folklorních souborů, výstavy, baletní představení apod. Do roku 2009 se společnost podílela významnou měrou na pořádání Festivalu sborového umění, který má dnes vlastní právní subjektivitu. Pro konání dalších festivalových ročníků společnost nadále poskytuje své prostory a zázemí. Novým prvkem v činnosti společnosti je oživení Malé scény. První projekt z roku 2010 pod názvem Probouzení pokračuje v dalších letech pod názvem Malá scéna žije. Novým projektem DKO s.r.o. je Festival vína, který je stále úspěšnější. V roce 2016 se uskuteční již 6. ročník. Všechny realizované ročníky se konaly pod záštitou významných republikových i regionálních politiků nebo osobností.
Neodmyslitelnou součástí společenského života v Domě kultury jsou maturitní a firemní plesy, kongresová činnost a velká oblast seminářů, školení a kvalifikačních kursů pořádaných jak DKO s.r.o., tak i jinými subjekty. Při tvorbě programu nebo plánu akcí, které obohacují život obyvatel v Jihlavě, otevřela společnost dveře všem subjektům, které mají zájem se na programu a činnosti Domu kultury podílet. Mezi nejvýznamnější partnery v tomto směru patří Mezinárodní festival dokumentárního filmu, Filharmonie Gustava Mahlera, Společnost MAHLER2000, ZUŠ Jihlava, Taneční klub Street Busters Jihlava, Omnis Olomouc a další.
Hlavní činností společnosti však zůstávají podnájmy a poskytování služeb s tím souvisejících. Jedná se o majoritní zdroj příjmů DKO s.r.o., avšak spojený i s největšími výdaji. Dvě administrativní části nemovitosti (A,B) jsou "obsazeny" Finančním úřadem pro Kraj Vysočinu. Jedná se o dlouhodobý podnájem, stejně jako v případě restaurace. Ke krátkodobému podnájmu jsou určeny divadelní a společenský sál, salonek, malá učebna a prostory Malé scény. Všechny uvedené místnosti jsou hojně využívány, přesto má společnost na tomto úseku ještě rezervy. Naší snahou je podpořit vznik dalších festivalů a veletrhů různého zaměření, které mají ambici vytvořit si vlastní tradici. Využití společenského sálu pro vícedenní kongresovou činnost omezuje nedostatek ubytovací kapacity v bezprostřední blízkosti Domu kultury.

Společnost je řízena ředitelem, od r. 1992 jednatelem společnosti.

Ředitelé nebo jednatelé DKT ROH a DKO s.r.o. od roku 1961:
Václav Baloun          1961 - 31.1.1978
Josef Černý        1.2.1978 - 30.6.1987
Radek Blecha     1.7.1987 - 31.12.2009
Věra Podhorská  1.1.2010 - 31.10.2018

Petr Palovčik      1.11.2018 - 

 

 

HISTORIE BUDOVY DOMU KULTURY

1957

Zahájení výstavby Domu kultury financované z investičního fondu Ústřední rady odborů (ÚRO). Vítězi architektonického řešení víceúčelového administrativně kulturního domu se stali mladí architekti manželé Machoninovi.

1961

Dokončení stavby a její slavnostní otevření 30.12.1961. Vlastníkem stavby byla Ústřední rada odborů. Unikátní nadčasové řešení Machoninových slouží veřejnosti dodnes.

1977

Plynofikace kotelny ústředního vytápění

1990

Polistopadové změny daly vzniknout Majetkové správní a delimitační unii odborových svazů, která přebírá vlastnictví Domu kultury

1992

Zahájení generální opravy jeviště divadelního sálu, modernizace světelné a zvukové aparatury, výměna parket ve společenském sále (1992/1993).

1993

Zahájení realizace nástavby 4.patra budovy Domu kultury pro sídlo Finančního úřadu podle projektu architektky paní PhDr. Věry Machoninové.

1994

Dokončení nástavby a její předání uživateli.

1997

Zahájení etapové rekonstrukce elektrického vedení a rozvodů, dokončeno v roce 2008.

1998

Rekonstrukce kanalizace směrem do Havlíčkovy ulice a rozšíření parkoviště s vybudováním veřejného osvětlení (akce Města Jihlavy).

2001

Předláždění chodníku podél budovy Domu kultury směrem do Havlíčkovy ulice.

2002

Vlastnictví nemovitosti přechází na 5 odborových svazů.

2003

Zahájení postupné rekonstrukce sociálních zařízení. 

Zahájení rekonstrukce kuchyně dle evropských norem.

2004

Dokončení rekonstrukce kuchyně a bufetového zázemí společenského sálu včetně nového vybavení.

2005

Výměna výtahu v části C - osobní.

2007

Přestavba hlediště Malé scény.

2009

Výměna celoplošných oken po obou stranách společenského sálu.

Výměna výtahu v části C - nákladní.

2010

Rekonstrukce kotelny a změna topného média.

2011

Rekonstrukce pivnice, resp. podlahy a sociálního zařízení.

2012

Zateplení nástavby a severní fasády části C.

2013

Stavební úpravy pro rozšíření finančního úřadu.

2014

Výměna křesel a opravy dřevěných prvků, modernizace osvětlovací techniky v divadelním sále.

Výměna všech závěsů ve společenském sále.

2015

Rekonstrukce a modernizace elektrické rozvodny.

Výměna všech závěsů v předsálí divadelního sálu.

Modernizace bývalé restaurace na salonek DKO s.r.o.

2016

Výměna oken a obnova bílé fasády - jižní a východní strana budovy.

Modernizace bufetu u divadelního sálu a zavedení EET.

Rekonstrukce podlahy v salonku u společenského sálu. 

2017

Rekonstrukce sociálního zařízení ve foyer divadelního a společenského sálu.

2018

Výměna oken a obnova bílé fasády - severní a západní strana budovy.

 


PROGRAM

více..

úterý 18. prosince

ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS

uvádějí RHAPSODIE V MODRÉM POKOJI aneb George Gershwin a Jaroslav Ježek - dva muží mezi nebem a jazzem.

vstupné: VYPRODÁNO

mezi_program.png, 1 kB

čtvrtek 17. ledna

Petr Abraham: MOJE HRA

Andělská komedie s Jiřím Bartoškou v hlavní roli. Pořadatel: Tomáš Skupina

vstupné: 490, 530 Kč

mezi_program.png, 1 kB

neděle 20. ledna

NOVOROČNÍ KONCERT

Koncert Filharmonie G. Mahlera.

vstupné: 250 / 200 Kč, abonentky A

mezi_program.png, 1 kB

středa 23. ledna

SJEZD - Kabaret Divadla VOKO a jejich hostů

Z projektu Malá scéna DKO.

vstupné: 90 / 110 Kč

mezi_program.png, 1 kB

úterý 29. ledna

SEDM DIVŮ ISLANDU

s Jiřím Kolbabou po krásách Islandu.

vstupné: 210 Kč

mezi_program.png, 1 kB

středa 30. ledna

Blažek, Podskalský, Illín, Hála: SVĚTÁCI

VYPRODÁNO

vstupné: 360, 400 Kč

mezi_program.png, 1 kB

čtvrtek 31. ledna

PETR SPÁLENÝ 75

Petr Spálerný osalví v roce 2019 významné životní jubileum i 50 let své pěvecké kariéryx. Pořadatel. L production CZ, s.r.o.

vstupné: 490 Kč

 

DKO s.r.o.
Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava

Předprodej +420 604 293 037
pondělí  7.30 - 11.00  a  12.00 - 17.00       
čtvrtek   7.30 - 11.00  a  12.00 - 17.00
21.12. - 6.1.  ZAVŘENO 
             
Vchod z ulice Tolstého  
  

 

 

Mediální
partneři:
loga/CRo-Vysocina-WEB.jpg loga/index.pngloga/ogo-City-jihlava-web.jpg
Naši
partneři:
loga/jihlava.jpgloga/smj-50.jpgloga/jipocar-50.jpgloga/rengl-50.jpg
GDPR ready
DKO, s.r.o.Kulturní dům Jihlava